Kulturelle Samråd i Danmark

 

Kulturelle Samråd i Danmark, KSD, er en nonprofit civilsamfundsorganisation, som hovedsagelig finansieres af Kulturministeriet.

KSD er landsforening for de lokale frivillige kulturelle samråd, der er etableret i de fleste af de danske kommuner. De lokale kulturelle samråd, er paraplyer over de lokale frivillige foreninger inden for amatørkunst, det frivillige kulturelle område og kulturarv, og de hjælper med at sikre, at borgerne er involverede, og at civilsamfundet høres, når det kommer til lokal frivillig kultur. Desuden er de lokale kulturelle samråd, sammen med deres medlemmer arrangører af kunst- og kulturarrangementer med professionelle kunstnere inden for teater, musik, kunstudstillinger mv. De er frivillige inden for museer, biografer, biblioteker, lokale arkiver mv. I gennemsnit har hvert lokalt kulturelt samråd 55 medlemsforeninger, som i gennemsnit igen har 192 individuelle medlemmer. Det betyder, at de 50 kulturråd i hele landet repræsenterer i alt ca. 528.000 individer, og det siges at være en forholdsvis betydelig del af det danske kulturliv (indbyggertallet i Danmark er 5,5 mio.)

Formålet med den landsforeningen er at forbedre betingelserne for den frivillige kultursektor. KSD hjælper med at oprette nye samråd, rådgiver de lokale samråd, arrangerer kurser, møder og konferencer og styrer forskellige udviklings- og kortlægningsprojekter i dansk, nordisk og europæisk sammenhæng. Derudover varetager KSD kontakten til myndighederne og deltager aktivt i den kulturelle debat, udgiver nyhedsbreve, et tidsskrift (to gange om året) og bøger om den frivillige kultursektor.

KSD samarbejder også nationalt tæt med resten af de kulturelle frivillige foreninger og er repræsenteret i mange bestyrelser og udvalg. I det europæiske år for frivilligt arbejde var KSD repræsenteret i den officielle gruppe, der udviklede og koordinerede aktiviteterne i løbet af året.