Interfolk, Institut for Civilsamfund

 

Frivillige kultur- og kunstforeninger kan bidrage til at styrke de lokale samfund i tyndt befolkede om-råder. Engagerede og kompetente frivillige kan fremme de lokale tilbud inden for kunst og kultur og samtidig fremme borgernes deltagelse og styrke fællesskabet og den lokale identitet.

Interfolk er glad for at være en del af et Erasmus+ projekt, der har til hensigt at fremme "kulturel bæredygtighed" i et aktivt civilsamfund, hvor princippet om "borger hjælper borger" udfoldes.

Hans Jørgen Vodsgaard,
leder af Interfolk